Dobrodošli na BES.RS!

Toplotne Pumpe

Naše toplotne pumpe, prema načinu rada, mogu se podeliti u dve grupe: toplotne pumpe voda/voda i toplotne pumpe vazduh/voda. Razlika između njih je u izvoru toplotne energije.

Voda-Voda

1

Ove toplotne pumpe črpe toplotnu energiju iz podzemnih voda. U zavisnosti od grejnog kapaciteta, moramo obezbediti protok odgovarajuće količine bunarske vode kroz njih. Vodu crpimo iz bušenog bunara, pomoću ugrađene bunarske pumpe. Voda prelazi kroz izmenjivač toplotne pumpe i gubi određenu količinu toplotne energije (hladi se). Toplotna energija se transportuje rashladnim krugom do drugog izmenjivača, kroz koji prolazi voda iz grejnog sistema. Transportovana toplotna energija se predaje ovoj vodi. Prilikom prelazka kroz toplotnu pumpu, voda grejnog sistema prima određenu količinu toplotne energije (zagrejava se).

Električna energija se koristi samo za „transport” toplotne energije u suprotnom pravcu od prirodnog – toplota se prirodno širi od toplijeg prema hladnijem predmetu. Toplotna pumpa obezbeđuje prenos energije od hladnije bunarske vode ka toplijoj vodi u grejnom sistemu. Sa 1 kW električne energije u sistem grejanja ubacuje se 4-6 kW toplotne energije. Ovaj odnos se opisuje sa faktorom COP (Coefficient of performance). Za naše toplotne pumpe COP ima vrednost u opsegu 4-6, u zavisnosti od temperature vode u grejnom sistemu. Sa ovim toplotnim pumpama se može postiči najniža potrošnja električne energije, ali imaju potrebu za prostorom kod bušenja bunara. Zahvaljujući svojim performansama, BES toplotne pumpe daju dobre rezultate i u slučajeviva kada se ugrađuju na grejne sisteme sa radijatorima (bilo koji tip radijatora). Ni u ovakvim slučajevima vrednost faktora COP ne pada ispod 4.

Uputstvo za montažu i upotrebu sa tehničkim karakteristikama

Često postavljana pitanja

Zašto toplotne pumpe?

Toplotne pumpe pružaju mogućnost za najjeftinije grejanje. One za zagrevanje koriste obnovljive izvore energije, koja nam je na raspolaganju bez novčane naknade. Na ovaj način sa potrošenih 1kW električne energije dobijate u Vašem grejnom sistemu 4-6 kW toplotne energije.

Zašto BES toplotne pumpe?

Današnji izgled i performanse su rezultat 30-o godišnje prakse i istraživanja - to je naš razvoj, proizvod i ponos. Izrađuje se od savremenih komponenti, koji se proizvodebaš za ovakve namene. Mogu se ugraditi u svaki postojeći sistem centralnog grejanja.

Gde se može primeniti?

Naše toplotne pumpe mogu se primeniti u svakom objektu koji treba da se zagreva. To mogu biti stambeni ili kancelarijski prostori, proizvodne hale, magacini, poljoprivredni objekti, sušare, plastenici, bazeni itd.