Dobrodošli na BES.RS!

Referencije za industrijsku i komercijalnu upotrebu

Hotel Orlovi

Hotel Orlovi u Kovilju instalisana toplotna snaga od 200kW. Toplotna pumpa je tipa voda/voda koja je ugrađena krajem 2021 godine. Toplotna pumpa greje i klimatizuje objekat hotela. Pomoću toplotne pumpe se greje ceo hotel i priprema se sanitarna topla voda. Sistem za odaju toplotne energije čini kombinacija podnog- i radijatorskog grejanja.


Elementa doo Subotica - Upravna zgrada i magacin

Instalisana toplotna snaga od 70 kW. Toplotna pumpa greje radijatore i FanCoil jedinice. Toplotna pumpa je ugraúena krajem 2010 godine i prva nadogradnja je izvršena u toku 2021 godine kada je ugrađena jedinstveni panetni kontroler domaćeg razvoja i proizvodnje koja omogućava i daljinsko upravljanje kompleksnih sistema putem mobilne aplikacije na jednostavan način.


"Villa Pipacs" Prenoćište

Villa Pipacs u Feketiću. Instalisana toplotna snaga od 50kW. Toplotna pumpa greje i hladi apartmane i greje otvorenog bazena. Grejni i rashladni sistem se sastoji od radijatora i fan-coil jedinica.


Stambena zgrada za kolektivno stanovanje

Stambena zgrada za kolektivno stanovanje u Novom Sadu sa ukupnom grejnom površinom od 800 m2. Ugrađena je toplotna pumpa od 65 kW grejne snage. Grejni sistem se sastoji od panelnih radijatora.


Hotel Premier Prezident

Hotel Premier Prezident u Sremskim Karlovcima (hotel sa 5 zvezdica) instalisana toplotna snaga od 200kW. Toplotna pumpa je tipa vazduh/voda. Toplotne pumpe greju i klimatizuju objekat hotela. Pomoću njih se greje voda bazena i priprema se sanitarna topla voda. Sistem za odaju toplotne energije čini kombinacija podnog- i zidnog grejanja.


Hotel Prezident

Hotel Prezident u Novom Sadu (hotel sa 5 zvezdica) instalisana toplotna snaga od 300kW. Toplotne pumpe greju objekat hotela, otvoreni- i zatvoreni baren, kao i sanitarnu vodu. Sistem za odaju toplotne energije sastoji se od podnog grejanja i fan-coil jedinica. Klimatizacija objekta je takođe zadatak toplotnih pumpi.


Proizvodna hala

Proizvodna hala u Bačkoj Topoli od oko 800m². Ugrađena je toplotna pumpa tipa voda/voda, grejnog kapaciteta od 70kW.


Poslovni prostor ( kancelarije i magacini )

Poslovni prostor ( kancelarije i magacini ) u Subotici ukupne grejne površine od oko 950m². Ugrađena je toplotna pumpa tipa voda/voda, grejnog kapaciteta od 70kW.


Bazen za foke u zoološkom vrtu

Bazen za foke u zoološkom vrtu u Beogradu i u Jagodini. Zapremina bazena je oko 250m³. Voda u bazenu se preko celog leta drži u temperaturnom opsegu 12-15ºC.


Mobilno klizalište

Mobilno klizalište u Kanjiži sa ledenom površinom od 450m²..


Zgrada u Zrenjaninu

U Zrenjaninu pušten u pogon toplotna pumpa koja zagreva zgradu sa 42 stana. Isklučivi izvor toplotne energije je BES toplotna pumpa tipa voda/voda. Voda cirkuliše između crpnih i upojnih bunara.


Čileri za hlađenje vode u sodarama

Čileri za hlađenje vode u sodarama. Primenjuju se tipovi sa rashladnim kapacitetom od 4 i 8 kW.

Često postavljana pitanja

Zašto toplotne pumpe?

Toplotne pumpe pružaju mogućnost za najjeftinije grejanje. One za zagrevanje koriste obnovljive izvore energije, koja nam je na raspolaganju bez novčane naknade. Na ovaj način sa potrošenih 1kW električne energije dobijate u Vašem grejnom sistemu 4-6 kW toplotne energije.

Zašto BES toplotne pumpe?

Današnji izgled i performanse su rezultat 30-o godišnje prakse i istraživanja - to je naš razvoj, proizvod i ponos. Izrađuje se od savremenih komponenti, koji se proizvodebaš za ovakve namene. Mogu se ugraditi u svaki postojeći sistem centralnog grejanja.

Gde se može primeniti?

Naše toplotne pumpe mogu se primeniti u svakom objektu koji treba da se zagreva. To mogu biti stambeni ili kancelarijski prostori, proizvodne hale, magacini, poljoprivredni objekti, sušare, plastenici, bazeni itd.