Dobrodošli na BES.RS!

Mobilna Aplikacija

Mobilna Aplikacija

Pošto čitav svet razvija u smeru pametno upravljanje uređaja, i BES toplotne pumpe su adaptirali prema zahtevima modernog sveta. Jedinstvena aplikacija za upravljanje naših uređaja BES Heat Pump Controller je programski proizvod domaćeg razvoja sa ciljem olakšavanja rukovanje BES toplotnih pumpi u pružanje većeg komfora korisniku. Osim mogućnosti izbora režima rada i podešavanje temperature prva verzija aplikacije omogućava i izbor kriva grejanja na osnovu čega toplotna pumpa u zavisnosti od spoljašnje temperature sam reguliše podešenih vrednosti temperature povratne vode u sistemu.