Dobrodošli na BES.RS!

Toplotne Pumpe

Naše toplotne pumpe, prema načinu rada, mogu se podeliti u dve grupe: toplotne pumpe voda/voda i toplotne pumpe vazduh/voda. Razlika između njih je u izvoru toplotne energije.

Voda-Voda


Ove toplotne pumpe črpe toplotnu energiju iz podzemnih voda. U zavisnosti od grejnog kapaciteta, moramo obezbediti protok odgovarajuće količine bunarske vode kroz njih. Vodu crpimo iz bušenog bunara, pomoću ugrađene bunarske pumpe. Voda prelazi kroz izmenjivač toplotne pumpe i gubi određenu količinu toplotne energije (hladi se). Toplotna energija se transportuje rashladnim krugom do drugog izmenjivača, kroz koji prolazi voda iz grejnog sistema. Transportovana toplotna energija se predaje ovoj vodi. Prilikom prelazka kroz toplotnu pumpu, voda grejnog sistema prima određenu količinu toplotne energije (zagrejava se).

Električna energija se koristi samo za „transport” toplotne energije u suprotnom pravcu od prirodnog – toplota se prirodno širi od toplijeg prema hladnijem predmetu. Toplotna pumpa obezbeđuje prenos energije od hladnije bunarske vode ka toplijoj vodi u grejnom sistemu. Sa 1 kW električne energije u sistem grejanja ubacuje se 4-6 kW toplotne energije. Ovaj odnos se opisuje sa faktorom COP (Coefficient of performance). Za naše toplotne pumpe COP ima vrednost u opsegu 4-6, u zavisnosti od temperature vode u grejnom sistemu. Sa ovim toplotnim pumpama se može postiči najniža potrošnja električne energije, ali imaju potrebu za prostorom kod bušenja bunara. Zahvaljujući svojim performansama, BES toplotne pumpe daju dobre rezultate i u slučajeviva kada se ugrađuju na grejne sisteme sa radijatorima (bilo koji tip radijatora). Ni u ovakvim slučajevima vrednost faktora COP ne pada ispod 4.

Tabela prikazuje tehničke karakteristike BES toplotnih pumpi voda/voda. Zatražite ponudu za toplotnu pumpu preko našeg formulara. Tabela u PDF formatu. Toplotne pumpe isporučujemo sa STANDARD (slika 1.), LUX (slika 2.) ili DELUX (slika 3.) displejem-kontrolerom. Lux verzija je sa LCD displejom, a DELUX verzija sa displejom osetljivim na dodir.

Vazduh-Voda


Princip rada ovih toplotnih pumpi je isti kao kod toplotnih pumpi voda/voda, razlika je samo u tome da kroz primarni izmenjivač prelazi vazduh (umesto bunarske vode) i od njega se oduzima određena količina toplotne energije. Kod njih faktor COP ne zavisi samo od temperature vode u grejnom sistemu, nego i od temperature vazduha koja je podležna velikim oscilacijama (može se reći da je temperatura bunarske vode stalna). Zbog ove činjenice vrednost COP-a se znatno menja u toku grejne sezone. Za dati objekat uvek nudimo toplotnu pumpu tog kapaciteta, koji može da obezbedi grejanje i po najvećoj zimi. Kod naših toplotnih pumpi vazduh/voda, koeficijent COP ima vrednost u opsegu od 3,5-4,5 ako se uzima prosek za celu grejnu sezonu.

Ove toplotne pumpe za nijansu daju slabiji rezultat od tipa voda/voda, ali nemaju potrebu za bušenjem bunara. Mogu se postaviti na svakom mestu.

Tabela prikazuje tehničke karakteristike BES toplotnih pumpi vazduh/voda. Zatražite ponudu za toplotnu pumpu preko našeg formulara. Tabela u PDF formatu. Nekoliko slika naših toplotnih pumpa vazduh/voda:

Pasivno hlađenje


Instalisana toplotna pumpa tipa voda/voda može se proširiti sa „pasivnom klima opcijom”. U ovom slučaju preko dodatnog izmenjivača topline bunarska voda hladi vodu u grejnom sistemu. Da bi ovo proširenje imalo smisla, u grejnom sistemu treba da se nalaze elementi koji su pogodni za zadatak klimatizacije. Takvi elementi su fan-coil jedinice ili sistem zidnog grejanja. Nakon ovog proširenja, klimatizacija se realizuje sa trenutnom potrošnjom električne energije od 500-1200 W. Naravno, kod toplotnih pumpi vazduh/voda ovaj metod se ne može realizovati.

Priprema sanitarne tople vode


Instalisana toplotna pumpa tipa voda/voda može se proširiti sa „pasivnom klima opcijom”. U ovom slučaju preko dodatnog izmenjivača topline bunarska voda hladi vodu u grejnom sistemu. Da bi ovo proširenje imalo smisla, u grejnom sistemu treba da se nalaze elementi koji su pogodni za zadatak klimatizacije. Takvi elementi su fan-coil jedinice ili sistem zidnog grejanja. Nakon ovog proširenja, klimatizacija se realizuje sa trenutnom potrošnjom električne energije od 500-1200 W. Naravno, kod toplotnih pumpi vazduh/voda ovaj metod se ne može realizovati.

Zagrevanje bazenske vode


Toplotne pumpe su pogodne i za zagrevanje vode u bazenima. Na ovaj način znatno jeftinije se može obezbediti ovaj dodatni konfor. Izmenjivač toplotne pumpe ubacuje se u filtarski krug bazena. Cirkulaciju obezbeđuje postojeća bazenska pumpa. Ako se radi o zatvorenom bazenu, efikasno se može rešiti i sušenje vazduha bazenskog prostora.

Često postavljana pitanja

Zašto toplotne pumpe?

Toplotne pumpe pružaju mogućnost za najjeftinije grejanje. One za zagrevanje koriste obnovljive izvore energije, koja nam je na raspolaganju bez novčane naknade. Na ovaj način sa potrošenih 1kW električne energije dobijate u Vašem grejnom sistemu 4-6 kW toplotne energije.

Zašto BES toplotne pumpe?

Današnji izgled i performanse su rezultat 30-o godišnje prakse i istraživanja - to je naš razvoj, proizvod i ponos. Izrađuje se od savremenih komponenti, koji se proizvodebaš za ovakve namene. Mogu se ugraditi u svaki postojeći sistem centralnog grejanja.

Gde se može primeniti?

Naše toplotne pumpe mogu se primeniti u svakom objektu koji treba da se zagreva. To mogu biti stambeni ili kancelarijski prostori, proizvodne hale, magacini, poljoprivredni objekti, sušare, plastenici, bazeni itd.